Privacy policy/Polityka prywatności

Usługa wymaga rejestracji aby móc wgrywać grafiki, jest więc wymagany adres email, który jest przetwarzany tylko na potrzeby potwierdzenia konta. Nie zbieramy żadnych danych osobowych osób, które oglądają grafiki. Jednakże kiedy użytkownik wgrywa grafikę informacja o nim zostaje zapamiętana i w razie złamania przez niego TOS administracja może na bazie tej informacji zablokować mu możliwość wgrywania grafik oraz skasować grafiki lub konto. Informacja o wgrywającym jest dostępna tylko dla administracji i nie będzie publikowana nigdzie oraz przekazywana komukolwiek.


The service requires registration to upload graphics, so an email address is necessary for account confirmation purposes. We do not collect any personal data from individuals who view the graphics. However, when a user uploads an image, information about them is stored, and in the event of a violation of our Terms of Service (TOS), the administration may use this information to block the user’s ability to upload graphics and delete images or accounts. Information about the uploader is accessible only to the administration and will not be published or shared with anyone else.